Home

Good Hair Day (GHD) on afrosuomalaisista koostuva kollektiivi.

Toimimme meiltä meille -periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että afrosuomalaiset itse määrittelevät representaationsa keinot ja ovat aktiivisia toimijoita.

GHD lisää tietoa afrohiusten hoidosta, laajentaa representaatiota ja tukee turvallisempien tilojen luomista.

Good Hair Day (GHD) is a collective of AfroFinns. Our activities are led by the for us by us principle, which means that we as AfroFinns define our own means of representation and are actively involved.

With our annual event GHD aims to  increase knowledge in afrohaircare, broaden representations and supports the creation of safer spaces.