COLLECTIVE

Introducing the Good Hair Day team and why they’re part of the collective:

Michaela Moua

Ghd merkitsee minulle unelmien toteutumista. Siitä on muodostunut tärkeä tapahtuma afrosuomalaiselle yhteisölle. Se tuo yhteen eri sukupolvet juhlistamaan erityisyyttämme afrohiusten, taiteen ja keskustelun merkeissä.

For me GHD is about making dreams a reality. It has become an important yearly event for the Afro-Finnish community. It brings together different generations to celebrate Afro-Finnish magic through afrohair care, art and conversation.

_75P7505-Edit

Saida Mäki-Penttilä

Kun kasvaa Suomessa rodullistettuna ei näe omannäköisiä ihmisiä. Representaation puute voi johtaa tunteeseen, missä tuntuu kun omalla elämällä ei olisi merkitystä. Vaikka Suomi on moninaisempi kuin lapsuudessani, olemme silti näkyvä näkymätön vähemmistö. Jo teininä minulla oli unelma yhdistää afrosuomalaisia. Olen ollut onnekas ja saanut kasvaa ja työskennellä ympäri maailmaa. Olen löytänyt helposti yhteisöjä ja tapahtumia, jotka ovat olleet suunnattu minulle ja vahvistaneet identiteettiäni. Representaatio on ollut voimanlähteeni ja antanut rohkeutta toteuttaa unelmiani ja siksi haluan antaa muillekin afrosuomalaisille vastaavanlaisen mahdollisuuden Good Hair Dayn kautta.

GHD on myös keino tallentaa afrosuomalaisen yhteisömme historiaa. Jätämme jäljen ja kerromme muille, että olemme täällä! Olemme upeita! Ja me voimme olla, mitä ikinä haluamme!

Growing up in Finland as a person of color you don’t see people like yourself. Lack of representation can lead to one feeling like one doesn’t matter. Even though Finland is more diverse than when I was growing up, we are still the visible invisible minority.
I have had a dream to unite AfroFinns since I was a teenager. Having had the chance to live and work all over the world, I could easily find communities and events that catered to me and my identity. Representation is something that has always given me power and assurance to fullfill my dreams and through Good Hair Day I want give other Afrofinns that opportunity too.

I see GHD as a way to preserve the history of our AfroFinnish community, leaving a mark and telling others, we are here! We are amazing! And we can be what we want to be!

_75P7568-Edit

Paloma Sandberg

Opiskelen Lahden Ammattikorkeakoulussa Matkailuliiketoimintaa. Painotan opintojani tapahtumatuotannon puolelle ja olen miettinyt, millaisia tapahtumia haluaisin joskus tulevaisuudessa tehdä? Ensimmäisenä tuli mieleen yhteisöllisyys. Good Hair Day edustaa minulle juuri tätä. Turvallisempaa tilaa, jossa me, afrosuomalaiset olemme keskiössä.
Siitä lähtien kun olin vapaaehtoisena itse tapahtumassa vuonna 2018, tiesin, että tämä on se mitä haluan jatkossakin tehdä. GHD kollektiivissa mukana oleminen on voimaannuttavaa ja olen ylpeä siitä, että saan tuottaa tapahtumaa näin upean tiimin kanssa!

I study Hospitality Management at Lahti University of Applied Sciences. I’m majoring in event planning and I’ve been thinking what type of events I would like to be planning in the future? First thing that came into my mind was, a sense of community. That is what Good Hair Day represents for me. A safer space where we, afrofinns are put in the center. I had this feeling since the year 2018 when I was volunteering at the event that this is what I want to do in the future.
Being part of the GHD collective is empowering and I’m proud that I get to be planning this event with such an amazing team!

_75P7535-Edit

Akunna Onwen

Olen sosiologian maisteriopiskelija ja erikoistun eriarvoisuuden syihin ja mekanismeihin.
GHD merkitsee minulle sitä, että meillä on oma paikka tässä maassa afrosuomalaisina, meillä on meidän oma kasvava yhteisö ja me voidaan juhlia ja tarkastella meidän omaa identiteettiä, hiuksia ja yhteiskuntaa yhdessä paikassa samaan aikaan. GHD on mulle henkilökohtaisesti myös tärkeää sen fiiliksen takia, minkä koin kun osallistuin tapahtumaan ensimmäisen kerran. Haluan, että kaikki afrosuomalaiset saavat kokea sen saman fiiliksen, yhteenkuuluvuuden ja voimaantumisen tunteen mitä itse olen kokenut GHD:ssä.

I’m a sociology master student specialising in sources of inequalities.
GHD matters to me because we have a place for us in this country as afrofinns, we have our own growing community and we can celebrate and examine our identity, hair and the society around us at the same place at the same time. GHD is also important to me because of the feeling that I felt the first time I participated. I hope for everyone to feel that feeling of belonging and empowerment I have felt at GHD.

_75P7522-Edit

Photos by: @studiopeee