VISIO

Good Hair Day (GHD) on afrosuomalaisista koostuva kollektiivi. Toimimme meiltä meille -periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että afrosuomalaiset itse määrittelevät representaationsa keinot ja ovat aktiivisia toimijoita.

GHD sai alkunsa vuonna 2016 kaupunkitapahtumana. Nykyisin tapahtuman lisäksi GHD:n toiminta on laajentunut koulutuksiin ja vierailuihin eri organisaatioissa. GHD lisää tietoa afrohiusten hoidosta, laajentaa representaatiota ja tukee turvallisempien tilojen luomista. GHD tuo afrosuomalaiset yhteen, vahvistaen yhteisöämme ja sen jäsenten hyvinvointia.

Yksi GHD:n tärkeimmistä tavoitteista on voimauttaa afrosuomalaista yhteisöämme. Lisäksi kollektiivi tukee self care -kulttuuria, jossa yksilön omasta jaksamisesta huolehditaan. GHD haastaa vallitsevia kauneusihanteita, ja rikkoo negatiivisia stereotypioita mustuudesta sekä ulkopuolisten että oman yhteisön sisällä. GHD luo turvallisempia tiloja keskustelulle afrohiuksista – henkilökohtaisella, yhteiskunnallisella ja poliittisella tasolla.

ENGLISH

Good Hair Day (GHD) is a collective of AfroFinns. Our activities are led by the for us by us principle, which means that we as AfroFinns define our own means of representation and are actively involved.

GHD started as an urban event in 2016. Nowadays in addition to the annual event, GHD has expanded to trainings and working with various projects and organisations. GHD aims to increase knowledge in afrohaircare, broaden representations and supports the creation of safer spaces. GHD brings together AfroFinns, strengthening our community and the wellbeing of its members.

One of the main goals of GHD is to empower our AfroFinnish community. In addition our collective supports the creation of a stronger self care culture, where the individual´s coping mechanism are taken care of. GHD challenges the existing beauty norms and breaks down negative stereotypes of blackness both within and outside our own community. GHD creates safer spaces for discussions around afro hair- on personal, societal and political levels.

%d bloggers like this: